|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

નિત્ય નિયમ

   (૧) સુખ પામી રે સખી સુખ પામી રે...   (૨) આરતી...   (૩) રામ ક્રિષ્ના ગોવિંદ...   (૪) ચેષ્ટા...   (૫) સ્તુતી...   (૬) પદ - ૧   (૭) પદ - ૨   (૮) પદ - ૩   (૯) પદ - ૪   (૧૦) પદ - ૫   (૧૧) પદ - ૬

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer