|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

મનોહર મૂર્તિ તારી

   (૧) મનોહર મૂર્તિ તારી...   (૨) સર્વે સખી જીવન...   (૩) લટકાળા લેરી પધારો...   (૪) ધારી ધારી ધારી રે...   (૫) રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર...   (૬) મને પ્યારી લાગે મુર્તિ...   (૭) હારે સખી નાવા પધારે...   (૮) અક્ષર ધામે કેમ જાશો...   (૯) ધુન...

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer