|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Kirtan

લાલજીને લટકે ( પુષ્પાંજલિ -૧ )

   (૧) મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા...   (૨) અધમ ઉધારણ એવું પોતાનું નામ...   (૩) મેં તો સગપણ કીધું રે શામળિયા સાથે...   (૪) વહાલું લાગે મને મોહન મુખ તારું...   (૫) આજ મારે નંદનો નંદન ...   (૬) તારી લાવણ્યમાં લેવાણી...   (૭) દિલદાર છટા દગ અટક રહી...   (૮) હરિકૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે...

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer