|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

ધીરજ ધર તું અરે અધીરા - કીર્તન વિવેચન

   (૧) આધીરજ ધર તું અરે અધીરા

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer